TOP-5.3.1-16-CS1-2017-00012

Kedvezményezett neve: Felgyő Községi Önkormányzat
Konzorciumi partnerek: Csanytelek Község Önkormányzata

Tömörkény Községi Önkormányzat

Projekt címe: Helyiérték
Támogatás összege: 25 000 197 Ft
Támogatás mértéke: 100%
Projekt tartalma:

 

A pályázó Felgyő, Tömörkény és Csanytelek községek konzorciuma. Főpályázó Felgyő Község, konzorciumi partnerei Tömörkény és Csanytelek községek. A projektben egy célterület kerül kijelölésre: a három konzorciumi partnerséget alkotó település teljes területe.

Jelen pályázat célja:.  helyi közösségek fejlesztése amely által erősödik a közösségi kezdeményező- és cselekvőképesség és várható a közösségi szerepvállalás erősödése a résztvevő településeken. Célzott helyi közösségfejlesztési folyamatok megvalósítása történik.

Alapvető célkitűzés: a társadalom tagjai minél nagyobb számban vegyenek részt a közéletben és aktívan járuljanak hozzá a saját helyzetüket érintő döntésekhez. A megvalósítás során alkalmazott alapelv közösség és részvétel

Részvétel célja: elősegíteni a településeken élők aktív közreműködését helyi ügyekben – részt veszek annak a közösségnek az életében, ahová tartozom.

A közösségfejlesztés célja a helyi közösséghez és a társadalomhoz tartozás elősegítése. A végső cél, hogy mindenki tartozzon valahová és valakikhez, közösségi és társadalmi beágyazottságban éljen, legyen esélye-lehetősége saját életfeltételeinek javítására és képes legyen a pozitív változásokra irányuló közös cselekvésben való részvételre.

Tervezett tevékenységek:

1.    Közösségek részvételével megvalósuló felmérés és tervezés: A projekt megvalósításának első 12 hónapjában a közösségi felmérés megvalósítása. Közösségi interjúk és közösségi beszélgetések módszerként való alkalmazásával a helyi társadalom bevonásával helyi cselekvési terv összeállítása.

2.    A települések Faluházai és könyvtárai bevonásával a közösségi tevékenységének történeti feltárása és a lakosság számára elérhetővé tétele

3.    A helyi cselekvési terv közösségi akciók, tevékenységek, események, programok, folyamatok megvalósítása (negyedévente min 1 db közösségi akció és fél évente min egy program elindítása)

4.    Stratégiai dokumentumok felülvizsgálata: a települések közművelődési rendeletinek és helyi esélyegyenlőségi programjainak felülvizsgálata.

5.    Mindhárom település Művelődési Házában közösségi információs pont létrehozása

6.    Képzések és tapasztalatcserét célzó tanulmányutak megvalósítása

A tervezett tevékenységek mindhárom településen a helyi kulturális intézményrendszer bevonásával valósulnak meg. A településeken működő IKSZT, Faluházak és könyvtárak munkatársai már a projekt tervezésébe is bevonásra kerültek, a megvalósítás során pedig támaszkodunk szakmai segítségükre és aktivitásukra.

Várt eredmény:  életképes helyi közösségek létrejöttének. „Az életképes helyi közösség az, amelyikben a lakosok együttműködnek annak érdekében, hogy a legkülönbözőbb szempontú hatással legyenek a helyi társadalom szabályaira; amelyikben a lakosok a közösségi életre vonatkozó célokat tűznek ki maguk elé, és amelyikben az emberek képesek is e célok megvalósítására.”

Tervezett befejezési dátum: 2022.02.28.
Projekt azonosító száma. TOP-5.3.1-16-CS1-2017-00012