Tájékoztatás településrendezési terv módosításáról és partnerségi egyeztetéséről

Felgyő Község Önkormányzatának Polgármestere a 49/2021. (V. 31.) Kvt. számú határozatával döntött arról, hogy több területre elindítja a hatályos településrendezési tervének módosítását. A módosítások egyike a 0243 hrsz-ú országos közút, a 0295 hrsz-ú út, a 0294/31 hrsz-ú földrészlet, a 0294/23 hrsz-ú út, 0290 hrsz-ú út, 0289 hrsz-ú út, 0291 hrsz-ú közút által határolt területre készült. A módosítás célja, hogy a 0294/27 hrsz-ú területen elhelyezkedő hulladéklerakó területe bővíthető legyen nyugati irányba.

Ennek a módosításnak a tervezete elkészült, míg a további módosítások előkészítése több időt igényel, így azok elkészülte későbbre várható.

Az 50/2021. (V. 31.) Kvt. számú határozat a változtatással ténylegesen érintett területeket kiemelt fejlesztési területté nyilvánította, így a módosítás államigazgatási egyeztetése a tárgyalásos eljárás szabályai szerint történik.

Az államigazgatási egyeztetést meg kell előzze a partnerségi egyeztetés. Jelenleg hatályban van a veszélyhelyzet ideje alatt egyes településfejlesztési, településrendezési és településkép-védelmi szabályok eltérő alkalmazásáról szóló 546/2020. (XII. 2.) Korm. rendelet, amely 2. § (b) bekezdése alapján a partnerségi egyeztetést elektronikus úton bonyolítjuk le.

A módosítás tervezetének anyagai itt érhetők el:

 • Településszerkezet leírása
 • T-1 településszerkezeti terv – igazgatási terület – hatályos
 • T-1m településszerkezeti terv – igazgatási terület – módosított
 • HÉSZ-t módostó rendelet tervezete
 • SZ-1 szabályozási terv – külterület – hatályos
 • SZ-1m szabályozási terv – külterület – módosított

A partnerségi egyeztetés során véleményt, javaslatot adhat:

 • Felgyő közigazgatási területén ingatlannal rendelkezni jogosult természetes vagy jogi személy ill. jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet,
 • a közigazgatási területen székhellyel, telephellyel rendelkező gazdálkodó szervezet,
 • felgyői székhellyel bejegyzett civil szervezet, továbbá az itt működő vallási közösségek.

A Partnerek jelen hirdetmény közzétételétől számított 15 napon belül írásban adhatnak véleményt a Polgármesternek címezve:

 1. papír alapon Felgyő Község Önkormányzatának címére (6645 Felgyő, Széchenyi út 1.)
 2. elektronikus formában a pmhv@felgyo.hu e-mail címre megküldve nevük, címük megadása mellett.

Felgyő, 2021. szeptember 9.

                                                                                                     Horváth Lajos

                                                                                                     polgármester


Kapcsolódó dokumentumok