Rendeletek

2016.
5/2016.(III.23.) önkormányzati rendelet
1. melléklet

2015
.

1/2015 (II.25)
“az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről”
1/2015. (II.25) melléklet
2/2015. (II.25)
“a szociális, gyermekvédelmi ellátások, valamint személyes gondoskodást nyújtó ellátások helyi szabályozásáról”
3/2015. (IV.01)
“a 2015. évi igazgatási szünet elrendeléséről”
6/2015. (V.29)
“a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról”
 6/2015. (V.29) melléklet
11/2015. (XI.27)
” a helyi iparűzési adóról”
12/2015.(XI.27.)
“a talajterhelési díjról”

2014.
2/2014. (II.05)
“A települési szilárdhulladék kezelésével kapcsolatos hulladékkezelési
közszolgáltatásról”
7/2014. (X.27)
“a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról” – egységes szerkezetben

2013.
4/2013. (II. 13)
“a magánszemély kommunális adójáról – egységes szerkezetben”
8/2013. (IV.29)
“a helyi önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról”
10/2013. (V.28)
“az önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás szabályairól”

13/2013. (VIII.29)
“a közterület filmforgatás célú hasznosításáról”
14/2013. (XI.27)
“a Homokhátsági Regionális Szilárdhulladék Kezelési Konzorcium Tulajdonközösség által a Homokhátsági Hulladékgazdálkodási Rendszer keretében ISPA, majd KA beruházás során beszerzett, illetőleg megvalósított és kapcsolódó önkormányzati tulajdonú vagyon kezelésének és hasznosításának feltételeiről”

2012.
10/2012. (XI.28)
a humán papillomavírus elleni védőoltás támogatásáról”

2011.
13/2011. (VII.29)
a díszpolgári cím alapításáról és adományozásáról”

16/2011. (XI.08)
“a település hulladékgazdálkodási tervéről”

2008.
14/2008. (XII.23)
“Kvt. rendelete az óvodai és az általános iskolai körzethatár kialakításáról, valamint a gyermekek sajátos helyzetének megállapításáról”

2007.
5/2007. (III.29)
“Kvt. rendelete a település helyi építési szabályozásáról” – egységes szerkezetben
1. melléklet
2. melléklet
3. melléklet
4. melléklet
1. függelék

2002.
13/2002. (XII.16)
“Kvt. sz. rendelete a temetőről és a temetkezésről”

2001.
9/2001. (X.26)
“Kvt. sz. rendelet a Felgyő Község Képviselő-testülete Polgármesteri Hivatala köztisztviselőinek juttatásairól és támogatásairól”